ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ
🙏🙌🙌🙏[Your Name]ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਧ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ॥ ☬,

ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ॥

Digiengland Digital marketing Institute, Also Provide All Business Promotion Services Contact 8699990811

ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨ ਧੀਰ ਧਰੋਆ॥,

ਜਿਥੈ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੈ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ॥!

“श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर [Your Name] आप सभी को लाख लाख बधाइयाँ।।”

[Your Name]

ads here